Μεταγραφή του ηχογραφημένου λόγου με το πρόγραμμα Exmaralda

Επεξεργασία των ηχητικών αποσπασμάτων με το πρόγραμμα Audacity

Τα ηχητικά αποσπάσματα είναι διαθέσιμα και ως αρχεία mp3: